Книга: UNIX — универсальная среда программирования

3.8.21 fold

3.8.21 fold
# fold: fold long lines
sed 's/(->/ /g' $* | # convert tabs to spaces
awk '
 BEGIN {
  N = 80                   # folds at column 80
  for (i = 1; i <= N; i++) # make a string of blanks
   blanks = blanks " "
 }
 { if ((n = length($0)) <= N)
  print
  else {
   for (i = 1; n > N; n -= N) {
    printf "%sn", substr($0, i ,N)
    i += N;
   }
   printf "%s%sn", substr(blanks, 1, N-n), substr($0, i)
  }
 } '

Оглавление книги


Генерация: 0.125. Запросов К БД/Cache: 2 / 0
поделиться
Вверх Вниз