:

2 -

2 -

negin neg. negin(X, Y) , Y X . . neg(X, Y) , Y ~X , negin. , , , - -

negin((~P),P1):-!, neg(P,P1).

negin(all(X,P),all(X,P1)):-!, negin(P,P1).

negin(exists(X,P),exists(X,P1)):-!, negin(P,P1).

negin((P & Q),(P1 & Q1)):-!, negin(P,P1), negin(Q,Q1).

negin((P # Q),(P1 # Q1)):-!, negin(P,P1), negin(Q,Q1).

negin(P,P).

neg((~P),P1):-!, negin(P,P1).

neg(all(X,P), exists(X,P1)):-!, neg(P,P1).

neg(exists(X,P),all(X,P1)):-!, neg(P,P1).

neg((P& Q),(P1 # Q1)):-!, neg(P,P1), neg(Q, Q1).

neg((P # Q),(P1 & Q1)):~!, neg(P,P1), neg(Q, Q1).

neg(P,(~P)).


: 0.417. /Cache: 3 / 0